Anëtarësimi

Kushtet e anëtarësimit :

Të jetë banor i Bashkisë Fier ose Nj.A të saj
Anëtarësimi kryhet falas brenda ditës
Procedura e regjistrimit NUK mund të kryhet online

Dokumentat e nevojshme

Për personat +16 vjeç

Kartë ID/ pasaportë
Fotografi dokumenti (1 copë)

Dokumentat e nevojshme

Për fëmijë

Karte ID e prindit/kujdestarit
Foto dokumentash e fëmijës (1 copë)

Biblioteka Publike Fier

Është institucion buxhetor që varet nga Bashkia dhe veprimtarinë e saj e zhvillon në përputhje me dispozitat kushtetuese.

Çfarë ofrojmë?

Biblioteka nuk është vetëm një institucion që huazon dhe shërben materiale libra, por njëkohësisht ofron shërbime referuese dhe informuese për komunitetin, programon veprimtari dhe organizon aktivitete të ndryshme për ngulitjen e vlerave me te mira njerezore,  morale e letraro-artistike.

Biblioteka ofron njëkohësisht shërbime referuese dhe informuese për komunitetin. Biblioteka gjithnjë e me shume po luan një rol të veçantë, duke u kthyer në një qendër të të mësuarit gjatë gjithë jetës.

 

anetare1 web
karte anetaresie1 web