1500 Libra dhuratë

1500 Libra dhuratë

Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhuroi një sasi prej 1500 tituj librash për Bibliotekën tonë, duke pasuruar fondin tonë libror me botime të reja e me vlerë. Kjo Akademi, në kontekstin e reformimit të saj dhe të hapjes cilësore ndaj institucioneve të librit, ka nisur...